Management

Management

Name Designation
Mukesh Patel President
Shailesh Patel Vice-President
Alpesh Patel Secretary
Prakash Rana Joint Secretary
Karan Solanki Treasurer
Dr. Jyoti Gupta Principal
Kantibhai Thakor Secretary (Shree Gujrati Samaj Jaipur)
Inderbhai Durlabhji Trustee
Gitesh Zaveri Trustee
Chandubhai Patel Trustee
Rameshbhai Patel Trustee
Jamanbhai Patel Trustee
Chandreshbhai Patel Trustee Secretary

Happy Parent's Say